Hedbergska
skolan

Behaviorismen
Klassisk betingning
Ivan Pavlov 1849-1936
Pavlov var en rysk medicinsk forskare som studerade matsmältningen och nervsystemet samverkade. Han fick nobelpriset 1905 för sin medicinska forskning.
Han hade opererat in rör hos hundar för att kunna mäta hur lång tid det tog från att hunden fick köttfärs i munnen till salivavsöndringen började. Till sin förvåning upptäckte han att efter ett tag började saliv avsöndras hos hundarna utan att de fick någon mat. Pavlov insåg att hundarna förknippat vårdarnas ankomst med mat och nu reagerade likadant på detta som på att få mat i munnen.

OS=Obetingat Stimuli - inte inlärd påverkan utifrån
OR=Obetingad Respons - inte inlärd reaktion
BS=Betingad Stimuli - inlärd påverkan utifrån
BR=Betingad Respons - inlärd reaktionInlärningen bygger alltså på en medfödd reflex. Det som händer vid inlärningen är att någonting annat kopplas till denna medfödda reflex. Om upplevelsen är stark kan hopkopplingen ske efter en enda upplevelse annars kan det behövas många upprepningar för att framkalla en inlärning.
Vissa associationer är lättare att göra än andra. Vi verkar ha lätt att koppla associationer till dofter. Vi har lätt att lära in smakassociationer. Den som efter exempelvis en maginfluensa fått avsmak för en viss maträtt kan åratal efter upplevelsen ha svårt med just den smaken/konsistensen. Det verkar också som om vi har lätt att få rädslereaktioner kopplade till kräldjur och insekter. Däremot är det få som utvecklar bilfobi t ex - även om det i vårt moderna samhälle kanske vore mer befogat!


Professor John B Watson (amerikansk psykolog som levde 1878-1958) betingade den elva månader gamle Albert att bli rädd för vita råttor genom att slå på en järnstång så att det uppstod ett högt ljud. Därefter blev Albert rädd för hundar, kaniner och människor med skägg.
Detta experiment visade, menade Watson hur fobier hos människor kan uppstå. Det ger också en början till en behavioristisk behandling av fobier. Experimentet ansågs redan på den tiden moraliskt tvivelaktigt.
Generalisering: reagera lika på stimuli som liknar varandra.Albert blev rädd för exempelvis kaniner.
Diskriminering: reagera olika på stimuli som liknar varandra. Albert blev inte rädd för katter.

Instrumentell inlärning
B F Skinner, amerikansk forskare som studerade hur beteende formas av sina konsekvenser. Här handlar det alltså om en aktiv individ som gör något som omgivningen reagerar på. Genom reaktionen från omgivningen så lär sig individen vilka beteenden som 'betalar sig' och vilka som inte gör det.

Förstärkning - ökar sannolikheten för ett beteende
Bestraffning - minskar sannolikheten för ett beteende.
Det är viktigt att inse att vad som är förstärkande/bestraffande avgörs inte av omgivningen. För många kan uppmärksamhet - även negativ sådan - verka förstärkande!

Skinner gjorde många experiment med råttor och duvor som försöksdjur.
När man lär ut något nytt ska man först förstärka det nya beteendet varje gång, men när beteendet väl är inlärt ska förstärkningen bara komma ibland - intermittent förstärkning
Skinner ansåg att bestraffning var en mycket sämre metod än förstärkning.

lägga till ta bort
något brapositiv förstärkning
beröm, leende
negativ bestraffning
dra in veckopengen
något dåligtpositiv bestraffning
skäll, stryk
negativ förstärkning
ett obehag upphör, sluta skälla

Formning
Dela upp i delbeteenden och förstärka varje del för sig
Börja med sista beteendet och jobba framåt!

Nackdelar med bestraffning:
- bestraffning kan göra så att den bestraffade inte vågar göra någonting alls
- bestraffning kan med klassisk betingning göra att man kopplar ihop obehaget med den som bestraffar eller med situationen.
- eftersom bestraffning är en så stark upplevelse jämfört med förstärkning så kan man med en felplacerad bestraffning lära ut helt fel saker. Det kan vara svårt att ta bort en sådan felinlärning.
- bestraffning kan framkalla ångest, rädsla eller aggressivitet.


Behaviorismens betydelse
  • Beteendeterapin har framgångar med bl a fobier
  • Programmerad undervisning har visat sig vara tveksamt
  • Kan man få kunskap om människor bara utifrån studier av beteenden?
  • Kan man studera människor som maskiner?
  • Hur mycket får man veta om människor genom att studera djur?

Övningar på inlärning - exempel på svar på uppgifterna
Behavioristiska behandlingsmetoder


Psykologi

Några länkar till behavioristiskt material
Universitetet i Bergen
Universitetet i Indiana med en psykologisk länklista
Ring Pavlovs klocka - ett exempel på psykologiska artiklar
Contingencies - Paul Brandons sida
Behavioristiska tidskrifter
Behavior Online
Kognitiv beteendeterapi