Hedbergska
skolan


Filosofi

Det filosofiska tänkandets utveckling
Det filosofiska tänkandet sägs ofta ha börjat i antikens Grekland. Man brukar dela in den filosofiska utvecklingen under antiken i tre faser.


Medeltiden sägs ofta vara en mörk period då skolastikerna inom kyrkan diskuterade oviktiga saker och förhindrade alla framsteg.


Med renässansen vaknade filosofin igen. Humanismen som idé kom fram. En av filosoferna under renässansen var Voltaire.
1600-talets stora filosofiska stjärna var René Descartes, men det fanns även andra, framför allt rationalister, då.
Bacon var en av de tidiga tänkarna inom vetenskapsfilosofin.


Under upplysningstiden diskuterades kunskapsteori och empirismen dominerade t ex hos Locke, Berkeley och Hume. De franska upplysningsfilosoferna bidrog också med nya tankar och Kant är ihågkommen både för sin kunskapsteori och för sina tankar kring etiska problem.


Under 1800-talet fanns ett antal filosofiska strömningar med mycket olika inriktning.

  • Hegel - en idealist som inspirerade Marx.
  • Schopenhauer - en pessimist med österlänska influenser.
  • Kierkegaard - en dansk som betonade valet och den existentiella ångesten.
  • Comte - en radikal förespråkare för vetenskapen.
  • Marx - som påverkade en hel värld
  • Nietzsche - kritiker av moralen och framhållare av känslan .


Under 1900-talet har vi också haft några olika filosofiska tänkare och skolor.


Ylva Holm - Hedbergska skolan 97-03-30 - Projekt stött av Telia läromediefond